Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste to år

Andel undersøkt/behandlet i løpet av siste to år.