Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK)

Totale kostnader pr. 31.12. i norske kroner: Hva er din kommunes økonomiske overføringer til drift av krisesentertilbudet i henhold til plikten som følger av krisesenterloven, uavhengig av om kommunen er vertskommune eller ikke.