Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei]

Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei]