Politisk plan mot vold i nære relasjoner i egen kommune ? (Ja/Nei)

Har kommunen en politisk vedtatt plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i egen kommune? (Ja/ Nei)