Plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med andre? (Ja/ Nei)

Har kommunen en politisk vedtatt plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med annen kommune? (Ja/ Nei)