Krisesentertilbud for menn i egen kommune? (Ja/ Nei)

Er krisesentertilbudet for menn lokalisert i egen kommune per 31.12.? [Ja/Nei]