Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei)

Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31.12.? [Ja/Nei]