Koordineringsansvar arbeid mot vold i nære relasjoner? (Ja/Nei)

Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner? [Ja/Nei]