Avtalte årsverk

Avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Tall er hentet fra NAV A-registeret.