Bygge- og rivesaker i områder med hensynssone eller spesialområde bevaring som fylkeskommunen har gitt uttalelse til

Bygge- og rivesaker i områder med hensynssone eller spesialområde bevaring som fylkeskommunen har gitt uttalelse til