Andel av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven om tiltak i strandsonen og vassdrag hvor fylkeskommunen har frarådet dispensasjon

Andel av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven om tiltak i strandsonen og vassdrag hvor fylkeskommunen har frarådet dispensasjon