Andel av dispensasjonssøknader fra fredningsvedtak der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon

Andel av dispensasjonssøknader fra fredningsvedtak der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon