Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner

Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner