Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på miljø- og kulturminneforvaltning

Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på miljø- og kulturminneforvaltning