Utlån per innbygger

Utlån av fysiske medier i folkebibliotek per innbygger. Teller: Utlån av fysiske medier i kommunens folkebibliotek per innbygger. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.