Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.