Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter til idrett (funksjonene 380 og 381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.