Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]. Funksjon 370. Dataene er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .