Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231 (aktivitetstilbud barn og unge) og 303 (kommunale kulturskoler). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.