Besøk i folkebibliotek per innbygger

Totalt besøk i folkebibliotek / Befolkning i alt. Teller: Totalt besøk ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.