2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon