Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning. Teller=Korrigerte oppholdstimer. Antall barn 0- 2 år vektes med 2, antall 3- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 timer vektes med 6, timer, 9- 16 timer vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Nevner = Årsverk til grunnbemanning i barnehager. Grunnbemanning inkluderer pedagogisk leder og annen grunnbemanning. Datakilde: BASIL.