Årsverk til grunnbemanning

Årsverk til grunnbemanning i barnehager. Grunnbemanning inkluderer pedagogisk leder og annen grunnbemanning. (Annen grunnbemanning tilsvarer de gamle stillingskategoriene barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistenter). Datakilde: BASIL.