Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere

Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere