Gudstjenester for skolebarn

Gudstjenester for skolebarn Antall gudstjenester for skolebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for barnehagebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.