Barn i kommunal og privat SFO

Antall barni kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704)