Barn 6-9 år i kommunal og privat SFO

Antall barn 6-9 år i kommunal og privat SFO. Antall elever i kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704)