Innbyggere 6-9 år i kommunal SFO

Indikatoren viser andelen elever i 1.- 4. klasse (6-9 år) som får et skolefritidstilbud i kommunal regi Antall elever i kommunal SFO i forhold til antall innbyggere 6- 9 år, prosent = (Antall elever i kommunal SFO)/(Antall innbyggere 6- 9 år)*100 Teller = Antall elever i kommunal SFO, (GSI, felt d704) Nevner = Antall innbyggere 6- 9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.