Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet

Antall bekymringsmeldinger den offentlige tannhelsetjenesten har sendt til barnevernet i løpet av rapporteringsåret.