Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.

Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3, inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.