Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens ledningsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på ledningsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet ledningsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på ledningsnettet Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel. Tallene er hentet fra vannverksrapporteringen til Mattilsynet (MATS).