Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv

Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv