Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold

Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold