Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv

Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv