Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere

Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere. Antall unike brukere innen en tjenestegruppe pr. 31.12. Dersom en bruker har aktive vedtak om flere tjenester innen samme tjenestegruppe, f. eks. praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, telles vedkommende kun en gang.