Andel sysselsette

Andel sysselsette: Personar som utførte inntektsgjavande arbeid av minst ein times varighet per 4. kvartal, samt personar som har slikt arbeid, men som var fråverandre på grunn av sjukdom, ferie, lønna permisjon osb. Tala gjeld alle tilsette i kommunar/fylker, og dei som berre har ekstraarbeid her.