Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år = (Antall barn 1-5 år med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk) / (antall innvandrerbarn 1-5 år eksklusive utvalgte land) * 100. Teller = Antall barn 1-5 år i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Datakilde: BASIL. Nevner = Antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12. eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.