Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp

Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp = (Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp/ Barn med barnehageplass i private barnehager) * 100. Teller = Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31. Nevner = Antall barn i private barnehager. Datakilde: BASIL.