Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning = (Antall årsverk grunnbemanning med barnehagelærerutdanning / Antall årsverk grunnbemanning totalt) *100. Teller = Antall årsverk grunnbemanning med barnehagelærerutdanning. Nevner = Antall årsverk grunnbemanning totalt. Grunnbemanning inkluderer pedagogisk leder samt annen grunnbemanning. (Annen grunnbemanning tilsvarer de gamle stillingskategoriene barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og assistenter). Datakilde: BASIL.