Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage = (Antall barn i kommunale barnehager / antall barn i barnehage)*100. Teller = Antall barn i kommunale barnehager. Datakilde: BASIL. Nevner = Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Datakilde: BASIL.