Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp

Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp = (Barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp/ Barn med barnehageplass i kommunale barnehager) * 100. Teller = Barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §19a. Nevner = Antall barn i kommunale barnehager. Datakilde: BASIL. (Gammel tittel: Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager).