Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt

Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt (unntatt nullgrensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten)