Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt

Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt