Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt

Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt