Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11

Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11