Søknader etter konsesjonsloven avslått

Søknader etter konsesjonsloven avslått