Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser)

Alle offentlig regulerte biloppstillingsplasser, b├ąde avgiftsbelagte og ikke avgiftsbelagte i kommunen. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.