Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen

Antall avgiftsbelagte, offentlig regulerte biloppstillingsplasser i kommunen. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.