Lyspunkt langs kommunale veier og gater

Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater kjørbare for personbil. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.