Kommunal vei og gate med fast dekke

Lengden av det kommunale veinettet med fast dekke. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.